Læs den seneste opdaterede kalender

for vinter/forår som pdf fil på dette link:

 

Kalender_2017_efteraar_Viby_Skakklub.pdf