Læs den seneste opdaterede kalender

for vinter/forår som pdf fil på dette link:

 


http://sctpauls.dk/fileadmin/group/175/Billeder/Martins_billeder/AEldreaktiviteter/2017_Aktiviteter2_pdf.pdf