Invitation til 90 års jubilæumsturnering

Dette års Festugeturnering i Århus udgør samtidig Viby skakklubs 90 års jubilæumsturnering. Alle er velkomne til at melde sig til turneringen, der dog lukkes for tilmeldinger ved 80 deltagere. Bemærk, at tilmelding først er gældende efter registreret betaling af indskud, og at dette ikke tilbagebetales ved framelding efter tilmeldingsfristen.

Vi håber selvfølgelig, ved denne weekend EMT 6.-8. september, på en stærk deltagelse fra Viby Skakklub da vi jo er på “hjemmebane”

Du kan se indbydelsen og tilmelde dig her

DSU turneringssystem (skak.dk)