Turneringsregler

Dette reglement er udgået efter vedtagelsen af afskaffelse af klubratingsystemet. Et revideret reglement er på trapperne!

 

1. Afvikling af turneringen

Der spilles en Efterårs- og Forårsturnering. Nr. 1 og 2 i en klasse er sikret oprykning til næste klasse i den følgende turnering. Udelader man at deltage i den næste klubturnering, mister man oprykningsretten. Øvrig inddeling af klasser sker via tilmeldning og placering på styrkelisten. Opslag om tidspunkter for afvikling af runder og udsatte partier findes på opslagstavlen i klubben og viser hvad der er planlagt i de næste 3 uger. Man følger FIDE’s regler for afvikling af e  t skakparti. Dog tillades mobiltelefoner på spillestedet, men der henstilles til at de forbliver slukkede under hele spilletiden.

2. Spilletid og betænkningstid

Klubben har to mødetider. Fra kl. 19.00-23.00 eller kl. 19.30-23.30. Betænkningstiden er 1 time og 30 min. til de første 40 træk, og der tillægges 15 min. til resten af partiet ved træk 40. Desuden gives der 30 sekunders tillæg pr. træk. Sidste runde afvikles med samme betænkningstid. Sidste runde skal annonceres med mindst 2 ugers varsel.

Urene skal startes kl. 19.00 eller kl. 19.30. Er en spiller ikke mødt 1 time efter spilletidens start og der ikke er meldt afbud, er partiet tabt. Hvis mindst en af spillerne har kl. 19.30 som starttidspunkt, vil det blive starttidspunktet for partiet.

3. Afbudsregler

Afbud skal meldes om mandagen senest kl. 21.00 før runden spilles. Man kan melde 2 afbud i turneringen. Man kan ikke melde afbud til sidste runde i en gruppe. Man kan få et 3. afbud til et udsat parti, men det gælder kun den spiller, som ikke selv er skyld i udsættelsen. Men i princippet kan man ikke melde afbud til et udsat parti eller et hængeparti. En spiller kan melde at vedkommende ikke ser sig i stand til at spille et udsat parti eller hængeparti og at han /hun opgiver partiet. Denne spiller undgår da en straf (advarsel/karantæne). Husk også at fortælle et afbud til din modstander.

4. Strafferegler

Starter et parti ikke til tiden senest kl.19.30 sker der et fratræk af spilletiden. Det vil være forskellen mellem kl. 19.30 og den faktiske start af partiet. Dette gælder begge spillerne. Udeblivelse fra et parti giver automatisk en advarsel samt at man får sin afbudsrate reduceret med en. En advarsel gælder for et år. Næste gang man udebliver fra en runde, et udsat parti eller et hængeparti giver karantæne for resten af den igangværende turnering. Protest mod en advarsel eller karantæne skal indgives inden næste runde afvikles til turneringsleder og klubbens formand.

5. Rating

Har en spiller meldt at han/hun opgiver et udsat parti eller udebliver man fra et parti uden afbud, rates dette.

Øger en spiller sit ratingtal med over 100 point i DSU-turneringer i løbet af et år, får han/hun sit Viby-ratingtal korrigeret. Denne korrektion foregår kort før Efterårsturneringen starter. Hvis DSU-ratingtallet er øget med mere end 100 point i det forløbne år og det er mere end 100 point højere end Viby-ratingtallet, så vil Viby-ratingtallet blive det samme som DSU-ratingtallet.

6. Ordensregler

Der er rygeforbud i lokalcenteret. Rygning må derfor ske udendørs. Rygeregler gælder også for tilskuere og øvrige medlemmer i klubben. Der er forbud mod at spille lynskak, når der er turneringspartier i gang. Kortspil er forbudt i klubbens lokaler.

7. Bestyrelsen

Bestyrelsen fungerer som turneringskommite og er øverste myndighed for turneringen. Den behandler protester og fastsætter advarsler og karantæner som ikke er nævnt under punkt 4. Samt afgør om partier skal rates ved ulovlige afbud eller udeblivelser.

8. Turneringsleder

Turneringsleder kan give dispensation på følgende punkter:

– flytte starttidspunktet for et parti. (F.eks. på grund af arbejde).

– godkende et for sent meldt afbud. (Evt. sygdom, arbejde).

– give en spiller lov til at melde et 3. afbud.

– ændre på rundelægningen, hvis der er mange afbud til en gruppe.

– godkende et parti spilles forud, når begge spillere er enige om det.

9. Klubmester

Man erhverver titlen som klubmester ved at have opnået flest point samlet i en efterårs- og forårsturnering.

Ved ligestilling mellem to spillere afgøres placering først ved indbyrdes parti. Derefter, eller ved ligestillingen mellem tre eller flere spillere, ved Sonnenborn-Berger systemet.
Ved ligestilling herefter ved omkamp. Regler for omkamp fastsættes af bestyrelsen.

10. Indskud og præmier

Indskud pr. turnering: 80,- kr. (40,- kr. for juniorer og pensionister)

Præmier: Nr. 1: 400 kr. nr. 2: 200 kr. I en ti-mandsgruppe er der præmie til nr. 3: 100 kr.

Klubmesteren får en erindringspræmie.

Ved ligestilling mellem to spillere afgøres placering først ved indbyrdes parti. Derefter, eller ved ligestillingen mellem tre eller flere spillere, ved Sonnenborn-Berger systemet.

Ændret 06.06.2023