Flex reglement

Flex Turnering Efterår 2023

For at imødese medlemmer, der ikke har tid eller overskud til at deltage i den almindelige turnering, eller hvis man bare har lyst til at spille på flere tirsdage end dem i den almindelige klubturnering, arrangeres hermed en alternativ såkaldt Flex turnering med flexible spilletidspunkter.  Flex turneringen spilles sideløbende med den almindelige klubturnering, og man kan godt være tilmeldt begge turneringer.

Tilmelding:

Man kan LØBENDE tilmelde sig på mail tl@vibyskakklub.dk eller på www.vibyskakklub.dk. Man behøver ikke spille nogle partier, selvom man er tilmeldt – ved tilmelding kommer man først og fremmest på mailing listen.

Turneringsform:

Der spilles i én stor gruppe. Placeringen i Flex turneringen afgøres IKKE efter antal points man scorer, men points i forhold til forventet score! Det gør det lidt sjovere, at møde stærkere modstandere, da man har mere at vinde. Man skal have spillet mindst 4 partier for at få en placering mht præmier (antal spillede partier kan dog ændres afhængig af tilmeldinger).

Flex turneringen RATES IKKE.

Betænkningstid:  1 time til hele partiet. Urene startes kl. 19:00, med mindre andet er aftalt med turneringslederen. Der er ikke noteringspligt.

Spilledatoer:

alle klubbens spille-tirsdage fra den 12. september, hvor klubben har åben. Turneringen fortsætter indtil omkring den tid, hvor der lukkes ned for sæsonen, dvs. den fortsætter efter den almindelige klubturnering er stoppet.

Ugentlig forløb:

Da det kan være forvirrende med 2 turneringsformer på samme tid, sender turneringslederen en mail ud til alle tilmeldte spillere til Flex turneringen for at høre, om de kan spille den efterfølgende tirsdag. Hvis man ikke kan eller vil spille, foretager man sig intet! Seneste tilsagn er normalt om søndagen. Turneringsleder giver besked om mandagen via mail, om det er muligt at finde en modspiller – der skal jo helst være et lige antal spillere… Det kan eventuelt være en, man har mødt før i turneringen, men nu med modsat farve.

NB: Det er også muligt selv at finde en modspiller (som er tilmeldt flex turneringen) senere end søndagen, det meddeles så bare på mødeaftenen. Der kan jo komme et afbud i den almindelige turnering. Formålet med turneringen er jo at stimulere skakglæden!!

 Eksempel på placering i turneringen mht forventet score:  Hvis der er 9 deltagere i gruppen og

– spiller A har fået 2 points med en forventet score på 1.5 i 4 spillede partier.

– spiller B har fået 3 points med en forventet score på 3 i 5 spillede partier.

– spiller C har fået 2 points med en forventet score på 1 i 2 spillede partier.

Spiller A får en bedre placering end spiller B, fordi han har scoret mest i forhold til forventet. Spiller C har ikke spillet mindst 4 partier og er ikke med i placeringen, men har forhåbentlig hygget sig (lidt skak er bedre end ingen skak…).

Ved ligestilling gælder almindelig korrektion.

 

Med venlig hilsen

Turneringslederne i Viby Skakklub, Steen og Uffe.