Generalforsamling

Årets generalforsamling, den 17. maj, bød på genvalg af bestyrelsen men også vedtagelsen af et forslag om at starte vores klubturnering kl. 19 fremover, samtidig med at vi skifter til at bruge samme betænkningstid som i holdturneringen.

Det var en pænt besøgt generalforsamling med omkring 25 mennesker. Torben Fogh blev valgt som dirigent. Formand Martin fremlagte beretningen, hvor vi kom vidt omkring og også fik en del debat. Først og fremmest glædede Martin sig over, at det endelig er blevet muligt at spille skak igen efter Corona.

Holdturneringen: 1. holdet rykkede op, men det var 2. og 3. holdet, der præsterede bedst i forhold til rating. Der blev fra flere ytret utilfredshed med fjernelse af op- og nedrykning i turneringen. Det bliver et emne der tages op igen i hovedkredsen efter næste års turnering.
Søren G. Christensen blev kåret som årets holdfighter efter fine præstationer på både 2. holdet og som reserve på 1. holdet.

Benno Markussen fik på ny initiativpokalen for sin indsats som turneringsleder, låsevagt og styring af kaffekassen. Benno har nu valgt at stoppe som turneringsleder og afløsere skulle findes. Steen Andersen fortsætter gerne, nu måske i en mere aktiv rolle. Uffe Eriksen meldte sig klar til at tage en tørn og efter forsamlingen meldte også Kim Christensen sig som hjælper.

Vi er nu 45 medlemmer. Tallet er nogenlunde stabilt men skjuler en naturlig udskiftning. Der blev diskuteret muligheder for at tiltrække nye medlemmer. Omtale i lokalavis, løsning af google-tekniske problemer med hjemmesiden og formanden anbefalede mund til øre metoden overfor ens netværk. Vi skal også overveje, hvordan vi bliver bedre til at tage os af de nye, der pludselig dukker op midt under turneringen.

Regnskabet blev fremlagt af Lars Hougaard, som kunne melde om et overskud på godt 3.000 kr. Desværre mest på grund af at vi har sparet penge på færre aktiviteter under Corona. Kontingentet blev fastlagt til at være uændret.

Bestyrelsen stillede forslag om at ændre turneringsreglementet, så turneringen fremover har start kl. 19. Det vil dog være muligt at få dispensation til at starte kl. 19.30. Dette forslag blev vedtaget med stort flertal. Benno foreslog at vi samtidig skifter til at spille med samme betænkningstid som i holdturneringen. Det vil sige 90 min til 40 træk, herefter 15 minutter ekstra. Samtidig tildeles 30 sek. ekstra pr. træk i hele partiet. Dette blev også vedtaget med stort flertal efter nogen debat.

Valg:
Lars Hougaard genvalgtes som kasserer for to år.
Mogens Engsig-Karup genvalgtes som bestyrelsesmedlem for to år.
Karsten Fyhn valgt som suppleant (1 år)
Henning Matzen valgt som revisor (1 år)
Jens Jørgensen valgt som revisorsuppleant (1 år)

Under Eventuelt blev der talt om klubbens 90 års fødselsdag i 2024. Der blev nedsat et jubilæumsudvalg bestående af: Jens Fogh, Bjarne Lysgaard-Egeberg, Kim Christensen og Søren Larsen.
Alternativ turnering i de kommende uger blev drøftet. Der var stemning for at lave en række enkelt-arrangementer og der kom forskellige forslag på bordet. Bestyrelsen tager sig af at arrangere.

Aftenen sluttede med uddeling af præmier, herunder igen klubmesterpokalen til Jens Fogh (billede øverst).

 


Søren blev pokalfighter.


Benno fik initiativpokalen

 


Brian C. – oprykker i efteråret og med i det nye team af turneringsledere.


Uffe – oprykker i efteråret og med i det nye team af turneringsledere.

Søren – oprykker to gange!


Mogens – vinder af 2. klasse i foråret og genvalgt til bestyrelsen


Lars – genvalgt som kasserer og vinder af forårsturneringen

Et svar til “Generalforsamling”

Uffe Eriksen

24. maj 2022 hos 6:21 pm

Og så var der Indraajeep der også rykkede op to gange men han var ikke til stede