Generalforsamling den 22. sept. 2020

Årets generalforsamling blev både usædvanlig og alligevel ganske fredelig.

Det usædvanlige var selvfølgelig, at vi på grund af Corona- og lokalesituationen havde været nødt til at udsætte forsamlingen fra det normale tidspunkt, lige efter forårsturneringens afslutning. Samtidig var det også første gang at Martin skulle aflægge beretning som formand.

Torben Fogh blev valgt som dirigent og herefter var det Martins tur.

Omstændighederne omkring udsættelsen og vores lokalesituation i almindelighed var selvfølgelig et tema i beretningen, som Martin delte op i tre perioder. “Normal tid”, nedlukningstid og tiden efter genåbningen. Vi havde haft en velbesøgt klubturnering i efteråret 2019, med 33 deltagere. En turnering, hvor vi også fik gang i at benytte vores elektroniske ure i klubturneringen.

Vi havde tilmeldt fire hold til holdturneringen. Lidt optimistisk måske, men det lykkedes fint med at stille hold hele vejen. Sportsligt var der ikke meget at juble over. 1. holdet rykkede ud af 2. division. 4. holdet fik dog en 2. plads og var årets opmuntrende indslag.

Forårsturneringen blev afbrudt på grund af corona-nedlukningen. Af samme grund blev der ikke opkrævet turneringsindskud eller uddelt præmier. Under nedlukningen blev der lavet nogle initiativer på hjemmesiden med videohilsen og historiske indslag.

Det var problematisk at løse lokalesituationen, da omsorgscenteret genåbnede senere end andre kommunale institutioner. Det lykkedes at leje os ind hos Viby Sognegård til sæsonstarten i august, hvor vi afholdt hurtigskakturnering. Fra september er vores normale lokaler åbnet igen, men det er selvsagt umuligt at vide, om der kommer til at ske en ny nedlukning igen i fremtiden. Vi har fået lov at låne salen ovenpå, hvor vi har mere plads til at kunne holde afstand. Indtil videre har vi den i september til og med november. Derudover har vi kantinen som sædvanligt.

Martin sluttede beretningen af med at takke bestyrelse og tillidsfolk og gik så over til at uddele pokaler: Jens Fogh som klubmester, Brian Kristensen som vinder af initiativpræmien bl.a. for sit store arbejde som kaffe-ansvarlig, samt de gode forbindelser til centeret. Årets holdfighter blev Viggo Andersen, i egenskab af at være den bedst scorende spiller.

Der var en kort debat, hvor årets eferårsturnering kort blev drøftet. Herefter blev beretningen vedtaget.

Regnskab: Lars Hougaard fremlagle et regnskab med et underskud på 5.586 kr. Dette kunne forklares med et ekstraordinært indkøb af materiel. Især et helt nyt sæt elektroniske ure. Dette var en udgift på lige knapt 6.000 kr. Derudover var der nye udgifter til at få lavet ekstra sæt nøgler og til at afholde ekstra bestyrelsesmøder. Der er dog ikke kommet kontingentstigninger fra hverken DSU og 6.HK og derfor var indstillingen også at vi bevarer det nuværende kontingent. Dette blev vedtaget.

Under debatten foreslog Ruben at vi sætter præmiebeløbet til vores turneringer op. Dette vil så medføre at indskuddet skal sættes tilsvarende op. Bestyrelsen vil drøfte dette og det kunne være et emne at tage op til næste års generalforsamling.

Der var ingen indkomne forslag til dette års generalforsamling.

Valg: Der var genvalg af kasserer, Lars G. Hougaard, samt bestyrelsesmedlem Mogens Engsig-Karup, begge for to år. Desuden et-årige genvald af revisor, Henning Matzen og revisorsuppleat Jens Jørgensen.

Under evt. vendte Martin på ny lokalesituationen, hvor han bad om opbakning til at vi vil fortsætte klubbens aktiviteter i alternative lokaler, hvis lokalcenteret atter lukker ned. Det var der opbakning til. Brian K. opfordrede til at man fortsætter med at vise omtanke og husker at spritte af efter brug. Kurt Videbæk udtrykte en tak til bestyrelsen for at have handlet under de svære omstændigheder.

Referent: Steen Andersen

Herefter blev der uddelt præmier for efteråret 2019:


Klubmester Jens Fogh


Lar G. Hougaard


Søren G. Christensen


Brian Kristensen


Hans Rohde