Flex-turnering

Klubturneringen står foran sin start og grupperne til foråret er klar indenfor et par dage. Samtidig introducerer vi nu en alternativ turnering,hvor vi stadig spiller partier med samme tidskontrol som i klubturneringen og hvor vi også rater partierne med vores klubrating.

Uffe har udarbejdet et helt reglement, som kan ses her:

Flex Turnering Forår 2023

For at imødese medlemmer, der ikke har tid til at deltage i den almindelige turnering pga arbejde eller andet, eller hvis man bare har lyst til at spille på flere tirsdage end dem i den almindelige forårsturnering, arrangeres en alternativ såkaldt Flex turnering med flexible spilletidspunkter. Flex turneringen spilles sideløbende med den almindelige forårsturnering og man kan godt være
tilmeldt begge turneringer.

Turneringsform:
Der spilles i én stor gruppe. Placeringen i Flex turneringen afgøres IKKE efter antal points man scorer, men points i forhold til forventet score! Det gør det lidt sjovere, at møde stærkere modstandere, da man har mere at vinde. Man skal have spillet mindst 4 partier for at få en placering mht præmier (antal spillede partier kan dog ændres afhængig af tilmeldinger).

Flex turneringen RATES kun for de spillede partier.
Betænkningstid: Ligesom i den ordinære turnering dvs. 90 minutter pr. spiller + 30 sekunder pr. træk fra træk 1. Efter 40 træk opnås yderligere 15 minutter. Urene startes kl. 19:00, med mindre andet er aftalt med turneringslederen.

Tilmelding:
For at kunne indgå i turneringen fra start skal man være tilmeldt senest lørdag den 28. januar på opslag i klubben eller på mail tl@vibyskakklub.dk (skriv “Flex turnering”). Det vil også være muligt at tilmelde sig til flex turneringen efterfølgende. Man behøver ikke spille nogle partier, selvom man er tilmeldt!

Spilledatoer: På alle klubbens spille-tirsdage fra den 31. januar, hvor klubben har åben – uanset om der spilles i den almindelige turnering. Turneringen fortsætter indtil omkring den tid, hvor der lukkes ned for sommeren, dvs. den fortsætter EFTER den almindelige turnering er stoppet.

Ugentlig forløb:
Da det kan være forvirrende med 2 turneringsformer på samme tid, sender turneringslederen en mail ud til alle tilmeldte spillere til Flex turneringen for at høre, om de kan spille den efterfølgende tirsdag. Hvis man ikke kan eller vil spille, foretager man sig intet! Seneste tilsagn er om søndagen. Turneringsleder giver besked om mandagen via mail, om det er muligt at finde en modspiller – der skal jo helst være et lige antal spillere… Det kan eventuelt være en, man har mødt før i turneringen, men nu med modsat farve.

NB: Det er også muligt selv at finde en modspiller (som er tilmeldt flexturneringen) senere end søndagen, det meddeles så bare på mødeaftenen. Der kan jo komme et afbud i den almindelige turnering. Formålet med turneringen er jo at stimulere skakglæden!!

Spørgsmål til turneringen rettes til Uffe Bonde Eriksen på tlf 41175900 eller uffemander@gmail.com
Vi evaluerer efterfølgende og glæder os til at møde mange kampivrige spillere!

Med venlig hilsen
Turneringslederne i Viby Skakklub, Steen og Uffe.

Eksempel på placering i turneringen mht forventet score: Hvis der er 9 deltagere i gruppen og
– spiller A har fået 2 points med en forventet score på 1.5 i 4 spillede partier.
– spiller B har fået 3 points med en forventet score på 3 i 5 spillede partier.
– spiller C har fået 2 points med en forventet score på 1 i 2 spillede partier.
Spiller A får en bedre placering end spiller B, fordi han har scoret mest i forhold til forventet. Spiller C har ikke spillet mindst 4 partier og er ikke med i placeringen, men har forhåbentlig hygget sig (lidt skak er bedre end ingen skak…).
Både spiller A, B og C får justeret Viby-ratingen, når turneringen er slut. Ved ligestilling gælder almindelig korrektion.