Referat fra generalforsamlingen

Årets generalforsamling blev forholdsvis kort, ikke mindst i betragtning af, at vi havde en række indkomne forslag. Alt blev dog vedtaget i nogenlunde fordragelighed.

I kort form skete der følgende:

Aftenen indledtes med at klubmester Lars Gjørtz Hougaard blev hyldet for sit mesterskab og fik overrakt vandrepokalen.

Ad pkt.:

 1. Bjarne Jensen valgt som dirigent
 2. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 3. Steen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 2522,22 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
 4. Kontingentstigningen på 10 kr. pr halvår for alle kontingenttyper blev enstemmigt vedtaget.
 5. Forslaget om ny kontingentstruktur blev enstemmigt vedtaget.
  Forslaget om at overgå til EMT reguleret gennem DSU på vores klubturneringer. 12 stemte for forslaget. 7 stemte imod: 3 stemte blank. Dermed er forslaget vedtaget.
  Bestyrelsen blev bemyndiget af generalforsamlingen til at tilpasse de nuværende klubturneringsregler til de gældende fra DSU EMT reglementerne dog således at de gældende DSU regler overholdes.
 6. Kasserer Lars Hougaard blev genvalgt; bestyrelsesmedlem Mogens Engsig Karup blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen blev Kim Christensen valgt.
  Henning Matzen blev genvalgt som revisor. Jens Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 7. Evt. Der blev foreslået at vi overvejer at lægge billet ind på salen på 1 sal til klubturneringsbrug eller evt. analyselokale…

Lidt mere uddybende, så fik formanden i sin beretning mindet tre døde medlemmer fra det seneste år. Finn Laursen, der døde sidste forår, samt Børge Hansen og Benny Lauridsen, som døde denne vinter. Martin fik desuden nævnt mange af årets resultater, hvor 2. holdet var det succesfulde indslag i årets holdturnering. Årets holdfighter blev Mogens Engsig-Karup, som udover at score en god andel af 2. holdets point også var holdleder og generelt er klubbens holdkoordinator, hvilket kan være en ret belastende opgave i ugerne op til holdkampene. Vandrepokalen er pt. forsvundet i boet efter Benny, men Mogens fik alligevel en håndgribelig tak:

En anden tradition er uddeling af årets initiativpris, som blev vundet at Kim, som altid er flink til at give en hånd med, når der er behov. Kim har desuden formidlet samarbejdet med Cafe Parasollen, hvor der nu med jævne mellemrum kommer skak på programmet med hjælp af vores materiel og forhåbentlig med deltagelse af flere medlemmer her fra klubben. Der spilles turnering igen fredag den 7. juni og du kan tilmelde dig her.

Med på formandens beretning blev også nævnt, at vi har 90 års fødselsdag her i efteråret og at vi markerer det med at arrangere årets Festugeturnering, som også får titlen “Viby Skakklubs 90 års jubilæumsturnering”. Desuden er klubben i gang med at planlægge et socialt arrangement for klubbens medlemmer. Mere om dette senere.

De vedtagne forslag var:

 • En general kontingentstigning på 10 kr. pr medlem halvårligt.
 • At studerende i alderen 20-24 får nedsat kontingent. Pt. det samme som juniorer under 20 år.
 • At vi fremover afvikler klubturneringen som en EMT-koordineret turnering og dermed afskaffer klubratingtallet

Det sidste forslag blev besluttet med stemmetallet 12 for, 7 imod og 3 blanke stemmer. De to øvrige blev enstemmigt vedtaget.
I forlængelse af vedtagelsen af at spille turneringen som EMT (efter DSUs EMT-reglement) fik bestyrelsen mandat til at rette vores interne turneringsreglement til, så vi fortsat kan have nogle særregler, som f.eks. kåring af klubmester og oprykning fra turnering til turnering. Vi må så finpudse det til næste års generalforsamling, når vi gjort de første erfaringer.

Som afslutning på forsamlingen var der uddeling af præmier fra efteråret 2023 og foråret 2024:


Ove Kehlet vandt 3. klasse i efteråret.

Torben Fogh vandt 1. klasse i foråret.


Steen Andersen vandt mesterklassen i efteråret.

Ruben Nielsen vandt den alternative turnering i efteråret og 2. klasse i foråret.


Søren Christensen vandt 1. klasse i foråret.

Kristoffer Jensen vandt den alternative turnering i foråret.

Efter præmieuddelingen gik vi over til lynskakturnering, som blev spillet i to grupper.

Vinderne blev Jens Fogh (efter omkamp mod Steen) og Thomas Hansen, som scorede maksimum i gruppe 2:

Vi takker Søren Gam for indsatsen med at tage alle de gode billeder.