Klubaften

Husk møde i næste uge!

Næste tirsdag, den 28. maj, afholder vi vores generalforsamling, hvor vi har hele tre forslag at tage stilling til, udover at vi jo også skal have valgt en bestyrelse og endelig det vigtige: Uddeling af præmier for efterårs- og forårsturneringen!

Jeg skal straks minde om, at vi starter med et fællesspisnings-arrangement kl. 18, hvor kaffekassen giver smørrebrød til de fremmødte. Af hensyn til indkøb af mad er det nødvendigt med forhåndstilmelding til denne del af aftenen. Tilmeld dig her senest fredag.

Kl. 19.30 er det så tid til vores møde. Du kan se den offentliggjorte dagsorden her.

Vi har nu hele tre indkomne forslag, som der skal tages stilling til:

1: Forslag fra bestyrelsen om ny kontingentstruktur med nedsat kontingent for studerende under 25 år, med en ny abonnementsgruppe af medlemmer fra 20 – 24 år, der foreslås kontingentbelagt svarende til ungdom 14-19 år.

2: Fra Søren G. Christensen: Jeg vil gerne foreslå at klubratingtallet afskaffes og at klubturneringen i Viby Skakklub fremover er DSU-koordineret. Jeg er godt klar over at det muligvis bliver dyrere for det enkelte medlem.

3: Forslag fra bestyrelsen (bortfalder i tilfælde af vedtagelse af Søren Christensens forslag om at afskaffe klubrating):

I forlængelse af, at Dansk Skak Union pr. 1. juni regulerer alle ratingtal under 2000, så differencen mellem ens eget tal op til 2000 bliver halveret, så foreslås at vi gør det samme med vores klubratingtal.

Eksempler: En spiller med 1000 i rating vil få konverteret sit ratingtal til at være 1500. En spiller på 1600 vil få et nyt ratingtal på 1800.

Samtidig løftes rating-bundgrænsen til at være 1200. Ved eventuelle uklarheder i forhold til dette forslag og fremtidig beregning af ratingtal, benyttes i øvrigt samme regler som i Dansk Skak Unions ratingsystem.

—-

Jeg ved, at formanden vil begrunde forslag nr. 1 i sin beretning. Forslag nr. 3 handler om at strømline de forskellige ratingsystemer, så klubratingtallet bliver sammenligneligt.

Forslag 2 er nok det, som vil skabe mest debat. Klubben har, nærmest siden ratingsystemets indførelse, tilbage i 1970’erne, kørt med det interne ratingsystem. Sideløbende er der så et DSU-koordineret ratingsystem, som benyttes når man spiller holdturnering eller turneringer udenfor klubben. Gennem årene er det blevet meget almindeligt at klubber er gået over til at DSU-rate deres klubturnering og samtidig gjort dem åbne for spillere fra andre klubber. Det er dette Søren foreslår, at vi også gør i vores klubturnering. Virkningen vil være, at alle partier med lang betænkningstid vil blive ratet i samme system og at f.eks. rating opnået ifm. holdkampe også medregnes ved inddeling af grupper til næste turnering.

Søren nævner selv, at det kan blive dyrere at deltage i turneringen for det enkelte medlem. Det er også korrekt, da DSU har en ratingafgift på pt. 30 kr. pr. spiller pr. turnering. Det vil være den forventede ekstra udgift på turneringsindskuddet oveni det nuværende indskud på 80 kr. (40 kr. for juniorer/pensionister og evt. studerende 20-24 jf. forslag 1), hvis det besluttes at holde præmiestørrelsen på det nuværende, 400/200/100 kr.

En vedtagelse af forslaget betyder i princippet, at vores egne turneringsregler bortfalder. Det kan dog give mening at lave nye tillægsregler i forhold til afbud, klubmester-regel, oprykningsret m.v. Så der vil være brug for at træffe supplerende beslutninger om de undtagelser vi måtte ønske til EMT-reglementet. Vores strafferegler skal fremover overholde DSUs reglement.